MADDE 1: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iş süreçleri, kurum içi yönetim sistemleri, takip sistemleri vb. kısaca ticari faaliyetlerini sürdürürken ki ihtiyaç duyduğu tüm yazılım hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu yazılımlarının Şamil Yazılım tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 2: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. MÜŞTERİ, masa üstü ve web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (sunucu / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri barındırma hizmetini ve alan adı tescilini Şamil Yazılım ’den talep ederse o yılın ücret tablosu üzerinden hesaplanacak ve ek ücret sözleşme bedeline yansıtılacaktır.

2.2. Yazılım süresi boyunca Şamil Yazılım’in talep ettiği bilgi,evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı Şamil Yazılım sorumlu tutulamaz.

2.3. MÜŞTERİ, Şamil Yazılım tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Şamil Yazılım ‘e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

2.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Şamil Yazılım’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 3: Şamil Yazılım'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu yazılımları hazırlamakla yükümlüdür.

3.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılım hatalarını ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

3.3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra Şamil Yazılım ’in belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

3.4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

3.4. Müşteri tarafından iş süreçlerini yazılımsal olarak entegre etmekle yükümlü olup, istenilen işleyişin yerine getirmesiyle yükümlüdür.

MADDE 4: GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Hem Şamil Yazılım hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

4.1. Şamil Yazılım, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

4.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan Şamil Yazılım mesul değildir.

MADDE 5: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 6: TEBLİGATLAR
İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 7: GARANTİ
Yazılımın, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 HAFTA olacaktır.
Şamil Yazılım tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak yazılımda, 1 HAFTALIK garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya yazılımın çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

MADDE 8: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ
Sistemin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise Şamil Yazılım aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.
10.1 Müşteri için yapılmış olan tüm fonksiyonel ve tasarımsal ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda Şamil Yazılım işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen %50’lik ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.

MADDE 9: PROJE AMACI
Günümüz teknolojisine uygun gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde işleyişini sürdürecek ve yönetimsel marj sağlayacak müşterinin ihtiyaçları doğrultusudna yazılımın müşteriye hazırlanıp sunulmasını ve kurulum start-up kapsamaktadır..

MADDE 10: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ
Şamil Yazılım müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin yazılım yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.

MADDE 11: SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Şamil Yazılım, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şamil Yazılım, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır | 2023 Şamil Yazılım